tisdag 15 november 2011

Mina första tankar om pedagogisk dokumentation......

Ped dok är för mig att upptäcka och synliggöra hur barn lär sig.

Jag reflekterar tillsammans med mitt arbetslag över vilka strategier barnen använder sig av för att lära och utforska och vad barnen visar intresse för. Därefter dokumenterar jag i vår pedagogiska dokumentation det arbetslaget kommit fram till. Vi utgår från barnens strategier för att skapa metoder för utmaning och utveckling för barnen i verksamheten.

Varför ped.dok? För att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt utifrån hur barn lär sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar