tisdag 3 januari 2012

Barns lek - utforskande

Har funderat lite kring hur barnen kan gagnas utifrån vår utbildning. Det som ligger närmast barnen är deras utforskande och lek tänker jag. Utifrån dessa tankar har jag tillsammans med mitt arbetslag bestämt att filma barnen i deras lek för att synliggöra för oss pedagoger hur de leker. Vi tänker filma vid olika tidpunkter och i olika miljöer bl a för att se hur miljön påverkar och vad som kanske behöver tillföras för att behålla/utveckla leken. På detta sätt hoppas jag sammankoppla våra it-verktyg för att bli mer medveten om vad som sker i barns lek och utforskande. Utmaningen blir att förhoppningsvis upptäcka barnens strategier i sitt samspel med sina kompisar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar