söndag 22 januari 2012

Föränderliga tankar.....

När jag nu tagit mig igenom all litteratur vi fått hittills i kursen vill jag genast sätta igång och pröva, vara medforskande med barnen! Att släppa kontrollen och se vad som händer för att sedan tillföra material, frågeställningar i barngruppen. Jag kommmer tillbaka till tankar och ideer jag haft tidigare under mina yrkesverksamma år att materialet ska vara tillgängligt för barnen och locka till utforskande och lärande! Det jag nu lägger till är att fokusera kring metoder för att dokumentera vad som händer, hur och på vilket sätt? Vad kan jag/vi som pedagoger tillföra i form av miljö, material och frågeställningar? I "Att fånga lärandet" fångas jag av att kunna erbjuda material som är utforskande och då speciellt för de allra yngsta barnen. Jag saknar dokumentationer av de yngsta (1-3) i litteraturen vi fått till oss hittills. Det blir till att hitta nya vägar utifrån de olika slags tankar om dokumentation jag tagit del av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar