torsdag 5 april 2012

Vilka frågor ställer jag för att fånga barns lärande?

Ska jag kunna fånga barns lärande och synliggöra för barnen och mig själv är HUR jag ställer frågor helt avgörande. Vilket syfte har jag? Vad vill jag undersöka/fånga? Framförallt hur ställer jag en fråga som kan föra lärandet och utforskandet vidare?

Har just läst "Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära" och får med mig hur jag kan fortsätta utmana barns lust och nyfikenhet att vilja utforska mer! Genom att ställa frågor som: vad händer om vi gör så här?, Vad tror du händer.....? så kan vi väcka lusten och nyfikenheten hos barnen (och oss själva...) att vilja veta mer! Jag behöver inte alltid veta svaren för de utforskar vi tillsammans! Så ska vi kunna synliggöra barns tankar och strategier är dessa slags frågeställningar grundläggande i alla sammanhang oavsett vad vi håller på med! Jag behöver inte ställa en fråga som jag redan vet svaret på utan istället omformulera mig så att den stödjer ett utforskande arbetssätt (vad tror du händer om......)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar