torsdag 9 augusti 2012

Filmprojekt - Synopsis


Synopsis

Titel: Hur kan vi hjälpa Snigeln?

Idé: På vår förskola arbetar vi upplevelsebaserat utifrån en saga under ett helt år. Genom sagans karaktärer lägger vi stort fokus på social kompetens och kommunikation. Utifrån vad barnen intresserar sig för och hittar för lösningar på olika dilemman formar vi verksamheten. Med filmen vill jag visa hur det kan gå till när barnen hittar lösningar på ett dilemma som de tagit del av genom en upplevelse tillsammans med karaktärer i sagan.

Syfte: Visa hur vi arbetar på vår förskola samt hur man kan kommunicera på olika sätt med varandra utan ord. Synliggöra barns stora kompetens när det gäller att hitta lösningar på dilemman och lära av varandra genom fantasins värld.

Form: Dramadokumentär

Premiss: Kommunikation sker på många olika sätt, ej enbart verbalt.

Målgrupp: Föräldrar, kollegor, barn, studenter i förskolan.

Längd: 5-8 minuter


Resumé av handlingen:
Filmen kommer att utspela sig i en skogsglänta där Snigeln letar efter sin snigelkompis. Han är ledsen över att vara ensam. Hur ska han kunna hitta sin kompis? Helt plötsligt dyker det upp några barn som är i skogen och leker. Vad kommer nu att hända? Snigeln försöker att göra sig förstådd genom tecken, eftersom han inte kan prata, men kommer barnen att förstå? Här uppstår ett dilemma som jag lämnar till barnen att söka lösning på och då också hur filmen kommer att fortsätta och sluta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar